Студентський науковий гурток


План роботи студентського наукового гуртка з психіатрії та медичної психології на 2016-2017 навчальний рік 

Дата

  засідан-ня

Тема засідання

Відповідальний за виконання

1.      

21.09.

2016

1.     Організаційні питання роботи студентського наукового гуртка з психіатрії.

2.     Афективні розлади у клініці психічних захворювань. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування, профілактика.

3.  Клінічний розгляд хворих на афективні розлади.

Доц. Русіна С.М.

2.      

19.10.

2016

1. Розумова відсталість. Етіологія, патогенез, класифікація. Клінічні

     прояви, критерії діагностики, лікування, профілактика. Експертиза.

2.  Клінічний розгляд хворого на розумову відсталість.

Доц. Русіна С.М.

3.      

16.11.

2016

1.Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади. Етіологія,

    патогенез, класифікація, клініка, діагностика, методи лікування,

    профілактика.

.2. Клінічний розгляд хворого на невротичні розлади.

Доц. Рудницький Р.І.

4.      

14.12.

2016

1.Депресивні та тривожні розлади психотичного і непсихотичного

   регістру. Етіологія, патогенез, класифікація. Клініка, діагностика,

   лікування та профілактика. Психосоматичні розлади.

2. Клінічний розгляд хворих на  депресивний та тривожний розлади.

Ас. Юрценюк О.С.

5.      

18.01

2017

1. Шизофренія Етіологія, патогенез, клініка, класифікація, діагностика.

    Типи перебігу, лікування . Типи дефектних станів.

2. Клінічний розгляд хворого на шизофренію.

Доц. Русіна С.М.

6.      

15.02.

2017

1. Психічні розлади  при епілепсії. Етіологія, патогенез, класифікація,

    клініка, діагностика, лікування, профілактика. Експертиза.

2. Клінічний розгляд хворого на епілепсію.

Ас. Блажіна І.Ю.

7.      

15.03.

2017

  1. Медико-психологічна допомога пацієнтам з розладами зрілої особистості та поведінки, їх етіологія, патогенез, клініка, статика і динаміка, діагностика, лікування, профілактика, адаптація і реабілітація.

2. Клінічний розгляд пацієнта з розладом особистості і поведінки.

 

Доц. Карвацька Н.С.

8.      

19.04.

2017

1. Психічні розлади внаслідок черепно-мозкових травм. Етіологія,

    патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

2. Клінічний розгляд хворого на психічні розлади внаслідок черепно-

    мозкової травми.

Ас. Курик В.І.

9.      

17.05.

2017

Медико-психологічні особливості психічно хворих.

Доц. Карвацька Н.С.

10.  

14.06.

2017

Психодіагностика як додатковий метод у діагностиці психічних розладів.

Доц. Русіна С.М.

 

                    Засідання гуртка проводиться кожної третьої середи місця.

 Початок засідань о 16.30 в аудиторії відповідального викладача

Відповідальна за роботу

студентського наукового гуртка

з психіатрії та медичної психології         ,

к.мед.н., доцент                                                                                                С.М.Русіна

 

Відповідальний за курс психіатрії

та медичної психології,

к.мед.н., доцент                                                                                               Р.І.Рудницький

 

План роботи студентського  наукового гуртка з психіатрії та медичної психології схвалено на засіданні кафедри 30.09.2015 р., протокол № 2.        

 

Завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка,

д.мед.н., професор                                                                                           В.М.Пашковський