Студентський науковий гурток


План роботи студентського наукового гуртка з психіатрії на 2017-2018 навчальний рік

 

Дата

  засідан-ня

Тема засідання

Відповідальний за виконання

Відмітка

 про виконання

1.      

20.09.

2017

1.    Організаційні питання роботи студентського наукового гуртка з психіатрії.

2.    Афективні розлади у клініці психічних захворювань. Етіологія, патогенез, клінічні прояви, діагностика, лікування, профілактика.

3.  Клінічний розгляд хворих на афективні розлади.

Доц. Русіна С.М.

 

2.      

18.10.

2017

1. Розумова відсталість. Етіологія, патогенез, класифікація. Клінічні

     прояви, критерії діагностики, лікування, профілактика. Експертиза.

2.  Клінічний розгляд хворого на розумову відсталість.

Доц. Русіна С.М.

 

3.      

15.11.

2017

1.Невротичні, пов’язані зі стресом та соматоформні розлади. Етіологія,

    патогенез, класифікація, клініка, діагностика, методи лікування,

    профілактика.

.2. Клінічний розгляд хворого на невротичні розлади.

Доц. Карвацька Н.С..

 

4.      

20.12.

2017

1.Депресивні та тривожні розлади психотичного і непсихотичного

   регістру. Етіологія, патогенез, класифікація. Клініка, діагностика,

   лікування та профілактика. Психосоматичні розлади.

2. Клінічний розгляд хворих на  депресивний та тривожний розлади.

Доц. Юрценюк О.С.

 

5.      

21.02

2018

1. Шизофренія Етіологія, патогенез, клініка, класифікація, діагностика.

    Типи перебігу, лікування . Типи дефектних станів.

2. Клінічний розгляд хворого на шизофренію.

Доц. Русіна С.М.

 

6.      

28.02.

2018

1. Психічні розлади  при епілепсії. Етіологія, патогенез, класифікація,

    клініка, діагностика, лікування, профілактика. Експертиза.

2. Клінічний розгляд хворого на епілепсію.

Ас. Блажіна І.Ю.

 

7.      

21.03.

2018

  1. Медико-психологічна допомога пацієнтам з розладами зрілої особистості та поведінки, їх етіологія, патогенез, клініка, статика і динаміка, діагностика, лікування, профілактика, адаптація і реабілітація.

2. Клінічний розгляд пацієнта з розладом особистості і поведінки.

 

Ас. Савка С.Д.

 

8.      

18.04.

2018

1. Психічні розлади внаслідок черепно-мозкових травм. Етіологія,

    патогенез, класифікація, клініка, діагностика, лікування, профілактика.

2. Клінічний розгляд хворого на психічні розлади внаслідок черепно-

    мозкової травми.

Ас. Курик В.І.

 

9.      

16.05.

2018

Медико-психологічні особливості психічно хворих.

Доц. Карвацька Н.С.

 

10.                        

20.06.

2018

Психодіагностика як додатковий метод у діагностиці психічних розладів.

Доц. Русіна С.М.

 

 

 

                    Засідання гуртка проводиться кожної третьої середи місця.

 Початок засідань о 16.30 в аудиторії відповідального викладача

Відповідальна за роботу

студентського наукового гуртка

з психіатрії та медичної психології        ,

к.мед.н., доцент                                                                                                С.М.Русіна

 

Відповідальний за курс психіатрії

та медичної психології,

к.мед.н., доцент                                                                                               Р.І.Рудницький

 

План роботи студентського  наукового гуртка з психіатрії та медичної психології схвалено на засіданні кафедри 30.09.2017 р., протокол № 1.   

 

Завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка,

д.мед.н., професор                                                                                           В.М.Пашковський


План роботи студентського наукового гуртка з медичної психології, психотерапії та сексопатології на 2017-2018 навчальний рік

№ п/п

Дата

  засідан-

ня

Час і місце проведення

 

Тематика  засідання

Форми організації роботи гуртківців

Куратор засідання

 

  1.  

20.09.

2017

Курс психіатрії та медичної психології, аудиторія доцента Карвацької Н.С.

1. Організаційні питання роботи студентського наукового гуртка з медичної психології, психотерапії та сексопатології.

Психологічні механізми захисту особистості, їх роль.

Семінар

Доц. Карвацька Н.С.

  1.  

18.10.

2017

Аудиторія

доц. Рудницького Р.І.

Сексуальна гармонія та  сексуальна дисгармонія. Сексуальна патологія у чоловіків і жінок та їх корекція..

Семінар

Доц. Рудницький Р.І.                                                                

  1.  

15.11.

2017

Аудиторія доцента Юрценюк О.С.

Системна – сімейна психотерапія.

Семінар, дебати, практикум

Доц. Юрценюк О.С.

  1.  

20.12.

2017

Аудиторія

асистента Гринько Н.В.

Кризові стани та їх корекція.

Семінар

Ас. Гринько Н.В.

  1.  

21.02

2018

Аудиторія

асистента Іванова Н.М.

Введення в психоаналітичну  психотерапію.

Семінар

Дискусія.

Ас. Іванова Н.М.

  1.  

21.03.

2018

Аудиторія доцента Карвацької Н.С.

Обсесивно-компульсивні розлади: клініка, діагностика, лікування.

Семінар

Доц. Карвацька Н.С.

  1.  

18.04.

2018

Аудиторія

доц. Рудницького Р.І.

Неврози.

Семінар

Доц. Рудницький Р.І.                                                               

  1.  

16.05.

2018

Аудиторія

асистента Федоруци А.А.

Медико-психологічні аспекти в гінекології.

Допологові та післяпологові психози.

Семінар

Ас. Федоруца А.А.

             Засідання гуртка проводиться кожної третьої середи місця.  Початок засідань о 16.30 в аудиторії відповідального викладача

Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка

з медичної психології, психотерапії та сексопатології

к.мед.н., доцент                                                                                          Рудницький Р.І.                              

 

План роботи студентського  наукового гуртка з медичної психології, психотерапії та сексопатології схвалено на засіданні кафедри 30.08. 2017 р., протокол № 1 

Завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка,

д.мед.н., професор                                                                                       Пашковський В.М.