Студентський науковий гурток

План роботи студентського наукового гуртка з психіатрії та наркології на 2020-2021 навчальний рік

Дата засідання

Тема засідання

Відповідальний за виконання


1.     

15.09.20

Організаційні питання по проведенню засідань.

Психосоматичні розлади. (етіологія, патогенез, діагностика, клініка, лікування та профілактика ).

Доц. Русіна С.М.

 

2.     

20.10.20

Неврози (етіологія, патогенез, діагностика, клініка, лікування та профілактика ).

Доц. Русіна С.М.

 

3.     

17.11.20

Біполярний афективний розлад (етіологія, патогенез, діагностика, клініка, лікування та профілактика ).

Доц. Русіна С.М.

 

4.     

15.12.20

Психічні та поведінкові розлади внаслідок вживання психоактивних речовин

Ас. Савка С.Д.

 

5.     

16.02.21

 Шизофренія (етіологія, патогенез, діагностика, клініка, лікування та профілактика ).

Доц. Русіна С.М.

 

6.     

16.03.21

Епілепсія (етіологія, патогенез, діагностика, клініка, лікування та профілактика ).

Ас. Блажіна І.Ю.

 

7.     

20.04.21

Розлади особистості та поведінки у дорослих (етіологія, патогенез, діагностика, клініка, лікування та профілактика ).

Доц. Карвацька Н.С.

 

8.     

18.05.21

Медико-психологічні особливості хворих з різними соматичними захворюваннями.

Доц. Русіна С.М.

 


План роботи студентського наукового гуртка з медичної психології, психотерапії та сексопатології

 на 2020-2021 навчальний рік

№ п/п

Дата

  засідан-

ня

Час і місце проведення

 

Тематика  засідання

Форми організації роботи гуртківців

Куратор засідання

 

  1.  

16.09.

2020

Курс психіатрії та медичної психології, аудиторія доцента Карвацької Н.С.

Організаційні питання роботи студентського наукового гуртка з медичної психології, психотерапії та сексопатології.

Психологічні механізми захисту особистості, їх роль.

Семінар

Доц. Карвацька Н.С.

  1.  

21.10.

2020

Аудиторія

доц. Рудницького Р.І.

Сексуальна гармонія та  сексуальна дисгармонія. Сексуальна патологія у чоловіків і жінок та їх корекція..

Семінар

Доц. Рудницький Р.І.                                                                

  1.  

18.11.

2020

Аудиторія доцента Юрценюк О.С.

Системна – сімейна психотерапія.

Семінар, дебати, практикум

Доц. Юрценюк О.С.

  1.  

16.12.

2020

Аудиторія

асистента Гринько Н.В.

Кризові стани та їх корекція.

Семінар

Ас. Гринько Н.В.

  1.  

17.02

2021

Аудиторія

асистента Іванової Н.М.

Введення в психоаналітичну  психотерапію.

Семінар

Дискусія.

Ас. Іванова Н.М.

  1.  

17.03.

2021

Аудиторія доцента Карвацької Н.С.

Обсесивно-компульсивні розлади: клініка, діагностика, лікування.

Семінар

Доц. Карвацька Н.С.

  1.  

21.04.

2021

Аудиторія

доц. Рудницького Р.І.

Неврози.

Семінар

Доц. Рудницький Р.І.                                                               

  1.  

19.05.

2021

Аудиторія

асистента Гринько Н.В.

Медико-психологічні аспекти в гінекології.

Допологові та післяпологові психози.

Семінар

Ас. Іванова Н.М.

             Засідання гуртка проводиться кожної третьої середи місяця.  Початок засідань о 16.30 (онлайн)

Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка

з медичної психології, психотерапії та сексопатології

к.мед.н., доцент                                                                                            Рудницький Р.І.                               

 

План роботи студентського  наукового гуртка з медичної психології, психотерапії та сексопатології схвалено на засіданні кафедри 31.08.2020 р., протокол № 2. 

Завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка,

д.мед.н., професор                                                                                       Пашковський В.М.