Студентський науковий гурток

План роботи студентського наукового гуртка з медичної психології, психотерапії та сексопатології

 на 2018-2019 навчальний рік

№ п/п

Дата

  засідан-

ня

Час і місце проведення

 

Тематика  засідання

Форми організації роботи гуртківців

Куратор засідання

 

  1.  

19.09.

2018

Курс психіатрії та медичної психології, аудиторія доцента Карвацької Н.С.

1. Організаційні питання роботи студентського наукового гуртка з медичної психології, психотерапії та сексопатології.

Психологічні механізми захисту особистості, їх роль.

Семінар

Доц. Карвацька Н.С.

  1.  

17.10.

2018

Аудиторія

доц. Рудницького Р.І.

Сексуальна гармонія та  сексуальна дисгармонія. Сексуальна патологія у чоловіків і жінок та їх корекція..

Семінар

Доц. Рудницький Р.І.                                                                

  1.  

14.11.

2018

Аудиторія доцента Юрценюк О.С.

Системна – сімейна психотерапія.

Семінар, дебати, практикум

Доц.Юрценюк О.С.

  1.  

19.12.

2017

Аудиторія

асистента Гринько Н.В.

Кризові стани та їх корекція.

Семінар

Ас. Гринько Н.В.

  1.  

20.02

2019

Аудиторія

асистента Іванова Н.М.

Введення в психоаналітичну  психотерапію.

Семінар

Дискусія.

Ас. Іванова Н.М.

  1.  

20.03.

2019

Аудиторія доцента Карвацької Н.С.

Обсесивно-компульсивні розлади: клініка, діагностика, лікування.

Семінар

Доц. Карвацька Н.С.

  1.  

17.04.

2019

Аудиторія

доц. Рудницького Р.І.

Неврози.

Семінар

Доц. Рудницький Р.І.                                                               

  1.  

15.05.

2019

Аудиторія

асистента Федоруци А.А.

Медико-психологічні аспекти в гінекології.

Допологові та післяпологові психози.

Семінар

Ас. Іванова Н.М.

             Засідання гуртка проводиться кожної третьої середи місця.  Початок засідань о 16.30 в аудиторії відповідального викладача

Відповідальний за роботу студентського наукового гуртка

з медичної психології, психотерапії та сексопатології

к.мед.н., доцент                                                                                           Рудницький Р.І.                               

 

План роботи студентського  наукового гуртка з медичної психології, психотерапії та сексопатології схвалено на засіданні кафедри 29.08. 2018 р., протокол № 1   

Завідувач кафедри нервових хвороб, психіатрії

та медичної психології ім. С.М.Савенка,

д.мед.н., професор                                                                                       Пашковський В.М.