Новини та оголошенняДоброго дня!


Організація наукових медичних досліджень «Salutem»

 

 

Міжнародна науково-практична конференція

«Сучасний вимір медичної науки та практики»

 м. Дніпро | 10-11 травня 2019 р.

До участі в роботі конференції запрошуються студенти,  магістранти, аспіранти, викладачі та  інші представники медицини, які мають бажання висловити свою думку

про сучасні проблеми медичної науки та практики.

 

 

Напрями конференції

 

 

Робота конференції

 відбуватиметься за такими напрямами:

·                    Теоретична медицина: сучасні пріоритети розвитку;

·                    Клінічна медицина: стан та перспективи;

·                    Тенденції розвитку профілактичної медицини;

·                    Фармацевтична наука: сучасність та майбутнє.

 

 

 

 

Умови участі

 

 

Оргкомітет конференції до 7 травня 2019 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до 6 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см, використана література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [2, c. 231]).

Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).

Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу: medconf@salutem.dp.ua, тел. +38 066 789 82 26.

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом: Коваленко_тези, Коваленко_квитанція.

Форма участі у конференціїзаочна.

Для участі у конференції обов’язково необхідно заповнити заявку на участь на офіційному сайті Організації наукових медичних досліджень «Salutem» у розділі «Наукові конференції з медицини»


Some Image
Уважаемые коллеги!
Также, до 30 апреля 2019 идет прием статей в журнал 
Web of Scholar, выпуск №4(34).
Журнал - мультидисциплинарный.
Научные направления - Physics and Mathematics; Computer Science; Engineering Sciences; Transport; Architecture and Construction; Agriculture; Geology; Geographical Sciences; Ecology; Economy; Management and Marketing; Public Administration; Psychology; Sociology; Pedagogy; Philosophy; Philology; Art; History; Legal and Political Science; Chemistry; Biology; Medicine; Veterinary Science; Pharmacy; Tourism and Recreation; Physical Education and Sport

  


Люблінський медичний університет за підтримки Центру українсько-європейського наукового співробітництва запрошує Вас взяти участь у міжнародній науково-практичній конференції «Медицина в сучасних умовах інтеграційного розвитку країн Європи», яка відбудеться 10–11 травня 2019 р. у місті Люблін, Республіка Польща.

До участі у міжнародній конференції запрошуються науковці, аспіранти, студенти ВНЗ та науково-дослідних установ, а також практичні працівники, які активно займаються науковими дослідженнями у сфері медичних наук.

Організаційний комітет:
Ришард Мачиєвський, доктор медичних наук, професор, декан I Медичного факультету з відділом стоматології Люблінського медичного університету;
Йоланта Шиманська, кандидат медичних наук, професор, заступник декана I Медичного факультету з відділом стоматології Люблінського медичного університету.

Секції:
1. Клінічна медицина: досвід та нововведення
2. Теоретична медицина: основні напрямки розвитку
3. Фармацевтичні науки
4. Медично-біологічні науки: інновації майбутнього
5. Профілактична медицина: сучасний стан та перспективи
6. Ветеринарна медицина

Форма участі: дистанційна.

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції, мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету до 7 травня 2019 р. (включно):
- заповнену за зразком заявку;
- тези доповіді;
- відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки – Заявка, для тез – Тези, підтвердження сплати організаційного внеску – Внесок.
Тема листа: на конференцію у місті Люблін.

Усіх учасників буде забезпечено збірником тез конференції та сертифікатом про участь, завіреним печаткою. Збірнику тез буде присвоєно ISBN (міжнародний стандартний номер книги) європейським видавництвом.   

psychoneuroxy

Dear Colleague,

We are pleased to present you our specialised newsletter including your academic job vacancies in schools of psychology and neuroscience recently posted at Psychoneuroxy.com worldwide.

Australia

Austria

Belgium

Canada

China

Denmark

France

Germany

Hong Kong

Israel

Italy

Japan

Korea, Republic of

Netherlands

Russian Federation

Singapore

Sweden

Switzerland

United Kingdom

United States


and many more at Psychoneuroxy.com

To learn more about these and other job vacancies, we invite you to visit our website www.psychoneuroxy.com and/or to "register" and/or to "contact us".

Want to post a job vacancy? Attract the attention of our academic audience of more than 160.000 professors, lecturers, researchers, scientists and academic managers who are at present employed in the highest-ranking schools of psychology and neuroscience worldwide and who receive our specialised newsletters twice a month "post a job vacancy on Psychoneuroxy" and/or to "contact us".

Yours faithfully

Paul Anderson PhD