Наукова діяльність кафедри

Науковий здобуток курсу психіатрії та медичної психології впродовж останніх років:


За останні роки співробітники курсу завершили КНДР „Психічна, психологічна та сексуальна дезадаптація у жителів Чернівецької області”. Випущено монографії: „Психічна дезадаптація у підлітків”, "Нециркулярні депресії", більше 150 друкованих праць, інформаційні листи, нововведення, патенти.

Основні напрямки наукової діяльності співробітників курсу: Непсихотичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади; психосоматика; непсихотичні психічні розлади при ревматоїдному артриті; епілепсія. Хронотерапія; психічна, психологічна дезадаптація; афективні розлади; сексуальна дизгамонія подружніх пар.

Доцент Рудницький Р.І. вивчає сексуальну дисгармонію подружніх пар.

Доцент Русіна С.М. – хронотерапія психічних розладів судинного ґенезу. Психічні та поведінкові розлади у підлітків із соціальною дезадаптацією.

Доцент Карвацька Н.С. – невротичні, пов’язані зі стресом та сомато -формні психічні розлади, при яких спостерігається терапевтична резистентність.

Доцент Юрценюк О.С. – психосоматика.

Асистент Курик В.І. – психічні розлади судинного ґенезу.

Асистент Савка С.Д. – непсихотичні психічні розлади при ревматоїдному артриті.

Асистент Гринько Н.В. - медико-психологічний супровід жінок із загрозою передчасних пологів на 3 триместрі вагітності та після пологів.

Асистент Блажіна І.Ю. - структура психічних розладів у військовослужбоців.


Налагоджено контакти з кафедрами інших ВУЗів:

кафедрою психіатрії, кафедрою медичної психології та психіатрії Вінницького Національного медичного університету; кафедрою психіатрії та наркології Національного медичного університету ім.О.О. Богомольця.

 

 

НАУКОВА РОБОТА

У 2014/2015 навчальному році співробітники курсу психіатрії та медичної психології завершили виконання комплексної науково-дослідної роботи на тему: “Принципи патогенетичного лікування захворювань нервової системи різної етіології з урахуванням особливостей їх патогенезу та психічних розладів”. (державний реєстраційний номер: № 0110 U 003081). Та запланували нову тему комплексної НДР "«Удосконалення ранньої діагностики та диференційованого лікування пацієнтів з непсихотичними психічними розладами з урахуванням стану нервової системи». Термін виконання 2015-2019 р.р.

За цей час викладачі курсу надрукували в наукових виданнях 145 наукових робіт.