Наукова діяльність кафедри

Науковий здобуток курсу психіатрії та медичної психології впродовж останніх років:


За останні роки співробітники курсу завершили КНДР „Психічна, психологічна та сексуальна дезадаптація у жителів Чернівецької області”. Випущено монографії: „Психічна дезадаптація у підлітків”, "Нециркулярні депресії", більше 150 друкованих праць, інформаційні листи, нововведення, патенти.

Основні напрямки наукової діяльності співробітників курсу: Непсихотичні, пов’язані зі стресом і соматоформні розлади; психосоматика; непсихотичні психічні розлади при ревматоїдному артриті; епілепсія. Хронотерапія; психічна, психологічна дезадаптація; афективні розлади; сексуальна дизгамонія подружніх пар.

Доцент Рудницький Р.І. вивчає сексуальну дисгармонію подружніх пар.

Доцент Русіна С.М. – хронотерапія психічних розладів судинного ґенезу. Психічні та поведінкові розлади у підлітків із соціальною дезадаптацією.

Доцент Карвацька Н.С. – невротичні, пов’язані зі стресом та сомато -формні психічні розлади, при яких спостерігається терапевтична резистентність.

Профес Юрценюк О.С. – психосоматика.

Доцент Савка С.Д. – непсихотичні психічні розлади при ревматоїдному артриті.

Асистент Блажіна І.Ю. - когнітивні розлади при епілепсії.

Асистент Іванова Н.М. - застосування психоаналітичної терапії в лікуванні пацієнтів з біполярним афективним розладом.

Асистент Герасим ҆юк І.Г. - афективні розлади.


Налагоджено контакти з кафедрами інших ВУЗів:

кафедрою психіатрії, кафедрою медичної психології та психіатрії Вінницького Національного медичного університету; кафедрою психіатрії та наркології Національного медичного університету ім.О.О. Богомольця.

  

За цей час викладачі курсу надрукували в наукових виданнях 230 наукових робіт.