Юрценюк Ольга Сидорівна

Народилася 29 квітня 1979 року в м.Чернівці. Закінчила СШ№ 23 з золотою медаллю і того ж року вступила на медичний факультет Чернівецького державного медичного інституту. Навчалась добре, завжди отримувала степендію. Брала активну участь в громадській роботі. Працювала над написанням студентської наукової роботи, неодноразово була призером науково-практичних конференцій. У 2002 році закінчила БДМА спеціальність «Лікувальна справа». Впродовж 2002-2003 рр. навчалась в інтернатурі на базі Чернівецької обласної психіатричної лікарні за спеціальністю «психіатрія». Після закінчення інтернатури працювала лікарем-психіатром в 13-му відділенні ЧОПЛ, та за сумісництвом працювала на кафедрі психології та соціології 2002-2003 рр., кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка з 2003 року.

Діяльність в університеті: Брала участь у створенні медико-психологічного центру БДМУ в 2003 році, де працює по сьогодні. Проводить навчально-терапевтичні групи для студентів з системної сімейної психотерапії та тілесно-орієнтованої психотерапії. Проводить сеанси Еріксоновського гіпнозу, групи Балінта.

Захистила дисертацію за спеціальністю «Психіатрія» в Українському НДІ соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України та здобула науковий ступінь кандидата медичних наук 26.09.2012 року (диплом ДК № 007391). З вересня 2014 року працювала на посаді доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка.

Пройшла цикли спеціалізації з «Медичної психології» в 2005 році, «Психотерапії» в 2010 році, «Сексопатології» в 2018 році, з усіх спеціальностей має кваліфікаційні категорії (психіатрія та медична психологія – вища категорія, психотерапія – перша категорія).

У вересні 2018 року проходила місячне очне стажування в Інституті психосоматики Польщі та брала участь ще в кількох тижневих циклах стажування за кордоном в 2019 році.

У листопаді 2020 успішно склала іспит з англійської мови (сертифікат Aptis General від 20.11.2020 року про знання англійської мови на рівні С). Отримала вчене звання доцента, атестат АД № 007591 від 15.04.2021 року.

В квітні 2021 року захистила докторську дисертацію за спеціальністю «Психіатрія» в Державній установі «Науково-дослідний інститут психіатрії МОЗ України» та отримала диплом доктора медичних наук ДД № 012143 від 27.09.2021 року. З 01 січня 2022 року працює на посаді професора кафедри.

З 2015 року є відповідальним виконавцем НДР кафедри.

Відповідальна на кафедрі за викладання дисципліни «Психіатрія та наркологія» для іноземних студентів 4 курсу, спеціальність «Медицина», «Медична психологія» для іноземних студентів 4 курсу, спеціальність «Стоматологія». Виконує обов’язки модератора електронного журналу.

З 2012 року є лікарем вищої кваліфікаційної категорії та постійно проводить лікувальну та консультативну роботу на базі Чернівецької обласної психіатричної лікарні та в медико-психологічному центрі БДМУ.

Юрценюк О.С. є автором/співавтором понад 220 наукових праць з них: 4 монографій, 8 навчальних посібників, 2 статей на платформі Scopus, 5 патентів на корисну модель, 35 рацпропозицій, нововведення та інформаційного листа.

Електронна адреса: yurtsenyuk.olga@bsmu.edu.ua