Русіна Світлана Миколаївна

Народилася 21 червня 1955 року у м. Чернівці. У 1972 році закінчила 10 класів СШ № 5 м. Чернівці. У 1976  році вступила до Чернівецького державного медичного інституту, який закінчила у 1982 році за спеціальністю «Лікувальна справа». З серпня 1982 року по липень 1983 року пройшла інтернатуру при Рівненському психіатричному диспансері за спеціальністю «психіатрія». З серпня 1983 року по жовтень 1984 року працювала рай наркологом с.м.т. Березне Рівненської області. З листопада 1984 року по серпень 1994 року працювала рай психіатром Сторожинецького району Чернівецької області. З 1994 по 1996 рр. пройшла клінічну ординатуру на кафедрі нервових хвороб, психіатрії та медичної психології Чернівецького державного медичного інституту. Після закінчення клінічної ординатури у 1996 році призначена асистентом кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології цього ж  інституту.

Кандидат медичних наук. Кандидатську дисертацію захистила 26.06.2000 року на Спеціалізованій Вченій раді при Українському НДІ соціальної та судової психіатрії і наркології на тему: «Хронологічна характеристика і хронотерапія непсихотичних і психотичних розладів атеросклеротичного ґенезу». 8 листопада 2000 року ВАК присудив вчений ступінь кандидата медичних наук. З травня 2005 року – доцент кафедри. У 2008 році пройшла апробацію докторської дисертації на Вченій раді БДМУ на тему: «Психічні та поведінкові розлади у підлітків із соціальною депривацією (клініка, діагностика, лікування, профілактика)».

Лікувальна роботи: Лікар вищої категорії з психіатрії. Додаткова спеціалізація з дитячої психіатрії. Учасник обласних переривчастих курсів з психіатрії та наркології, засідань  обласного осередку Асоціації психіатрів України.

Діяльність в університеті: Є членом предметної комісії із сімейної медицини. Була відповідальною за наукову роботу курсу психіатрії та медичної психології. З 2010 року – координатор наукової роботи нашого курсу. Являюся куратором дисциплін «Психіатрія та наркологія» для студентів 4 курсу зі спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія», «Стоматологія», «Медична психологія» та   6 курсу «Медична психологія» і «Психічне здоров’я» для студентів 1 курсу факультету бакалаврів зі спеціальності «Сестринська справа».  Є виконавцем КНДР кафедри.

Напрямки наукової діяльності: психіатрія, дитяча психіатрія, психічні та поведінкові розлади у підлітків, психотерапія.

Наукові публікації: Є автором і співавтором близько 130 наукових друкованих праць, в тому числі 2 монографій: «Розумова відсталість: епідеміологія, чинники ризику, профілактичні заходи» (2005), «Психічна депривація у підлітковому віці» (2008); 3 патентів, 3-х інформаційних листів, 2-х нововведень,      5 навчальних посібників, 10 раціоналізаторських пропозицій.

Дисципліни, що викладаються: психіатрія і наркологія для студентів   4-х курсів, лікарів-інтернів, слухачів ПАЦ та ТУ з психіатрії.

Хобі: художня література,  садівництво.

 

Контактні телефони: 7-35-06; моб.: 0667199051