Васильєва Наталія Володимирівна

Народилася 28 липня 1973 року в м. Чернівці. У 1990 році закінчила СШ № 33 м. Чернівці з золотою медаллю і того ж року вступила на лікувальний факультет Чернівецького медичного інституту, який закінчила у 1996 році, отримавши диплом з відзнакою. Після цього навчалася в інтернатурі на базі Чернівецької психіатричної лікарні за фахом лікар-невролог і, практично одночасно, розпочала навчання в аспірантурі на кафедрі нервових хвороб ЧМІ. З грудня 1999 року переведена на посаду асистента кафедри нервових хвороб та психіатрії Буковинської державної медичної академії, а з 2005 року – на посаду доцента цієї ж кафедри.

Кандидат медичних наук з 2000 року. Кандидатську дисертацію на тему «Особливості стану оксидантної і глутатіонової систем крові в динаміці у хворих з порушеннями мозкового кровообігу та патогенетична корекція їх лікування» захистила 22 грудня 1999 року у спеціалізованій вченій раді при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика МОЗ України (нині – Національна медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика). Вчене звання доцента присвоєно у 2006 році.

Лікувальна робота. Лікар-невролог вищої категорії. Активний учасник обласних переривчастих курсів з неврології, засідань товариства неврологів, психіатрів та наркологів. Неодноразово проходила навчання та стажування у клініках за кордоном (1999 рік – клінічна лікарня «Angelholm», м. Енгельхольм, Швеція; 2006 рік - Salzburg Weill Сornell Seminar "Neurology", м. Зальцбург (Австрія) та клінічна лікарня м. Клагенфурт, Австрія).

Є відповідальною за лікувально-діагностичну роботу співробітників кафедри.

Неодноразово заохочувалася почесними грамотами за активну лікувальну діяльність, самовіддану та високопрофесійну працю.

Діяльність в університеті та на кафедрі. У 2006-2007 роках виконувала обов’язки секретаря організаційної методичної комісії Буковинського державного медичного університету, у 2006 році виконувала обов’язки секретаря державної екзаменаційної комісії на випускних іспитах. Тривалий час виконувала обов’язки секретаря методичних, а згодом - і виробничих нарад кафедри.

На даний час відповідає за навчально-методичний процес з неврології на 4 курсі медичного факультету №2 за спеціальністю «лікувальна справа» з іноземними (англомовними) студентами.

Наукова діяльність та публікації. Є автором і співавтором понад ста наукових друкованих праць, у т.ч. монографії, довідника «Клінічні синдроми у неврології, нейроофтальмології та отоневрології» (автори – П.О. Мельник, О.П. Мельник, Н.В. Васильєва), збірника завдань для підготовки до тестового екзамену з професійно орієнтованих дисциплін (2005) та 2-х збірників тестових завдань для ліцензійних іспитів Крок-2, та Крок-3 (2004, 2005 рік), рацпропозиції, отримано патент на корисну модель.

Дисципліни, що викладаються. Веде основний навчальний курс (практичні заняття та лекції) з неврології для англомовних студентів IV курсу, є відповідальним керівником підготовки лікарів-інтернів з суміжних дисциплін, читає лекції на передатестаційних циклах навчання, циклах тематичного удосконалення.