Кривецька Інна Іванівна

У 1994 році закінчила Чернівецький державний медичний інститут за спеціальністю «лікувальна справа».

З 1994 р. по 1996 р. – навчання в інтернатурі за фахом «патологічна анатомія». З жовтня 1996 р. по 1997 р. працювала асистентом кафедри патологічної анатомії ЧДМІ.

Після закінчення інтернатури за фахом «неврологія» з 1998 р. працювала асистентом кафедри нервових хвороб Буковинської державної медичної академії.

В січні 2002 року захистила кандидатську дисертацію у спеціалізованій Вченій раді національного медичного університету ім. О.О. Богомольця і згодом переведена на посаду доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та мед. психології ім. С.М.Савенка та призначена відповідальною за навчально-методичну роботу кафедри.

В лютому 2007 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології.

Лікувальна робота. Лікар-невролог вищої категорії з 2007 р. Додаткова спеціалізація з дитячої неврології. Приймає активну участь у роботі переривчастих курсів обласного товариства неврологів. Консультант обласного центру розсіяного склерозу.

За активну лікувальну роботу нагороджена грамотою Обласного управління Охорони здоров’я.

Діяльність в університеті. Є членом Вченої ради факультету післядипломної освіти, є членом ЦМК. Є керівником виконання магістерських робіт та підготовки клінічних ординаторів.

Напрямки наукової діяльності: демієлінізуючі захворювання нервової системи; захворювання периферичної нервової системи.

Є автором і співавтором більше 150 наукових і друкованих праць.

Є співавтором підручника «Медсестринство в неврології» та навчальних посібників:

1.Кривецька І.І., Кривецький В.В. “Структурно-функціональна анатомія головного і спинного мозку”, - Чернівці: БДМУ 2005 – іл.. 92, бібл. 19.– 224 с.

2. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація периферійної нервової системи. – Чернівці: БДМУ, 2011. - 264 с.

3. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація головного і спинного мозку: – Чернівці: БДМУ, 2011. – 224 с.

4. Кривецька І.І., Кривецький В.В. Анатомія черепних нервів: навчальний посібник для студ. вищ. навч. закл. IV рівня акредитації (доповнений та перевиданий) – Чернівці, 2008. – іл. 33, – 112 с. – 500 екз. – ISBN 966-7618-24-2.

5. Пашковський В.М., Кривецька І.І., Кривецький В.В. Лікувально-діагностичні пункції та блокади в неврології Затверджено ЦМК МОЗ України протокол № 1 від 12.04 2005 року. Навчальний посібник – Чернівці: БДМУ, – 2006. іл. 37, бібл.18. – 144 с.a