Кричун Ігор Іванович

Народився 06.03.1968 р. в селищі Путила Чернівецької області. Закінчив Чернівецький державний медичний інститут у 1993 році.

Працює на кафедрі з 1996 року. У 2000 році захистив кандидатську дисертацію на тему: "Клініко-гістохімічна діагностика мозкових інсультів в гострому періоді при церебральному атеросклерозі та гіпертонічній хворобі".

У 2012 році захистив докторську дисертацію на тему: "Ендотеліальна дисфункція при контитуційно обумовленій вегетативній дистонії". У березні 2013 року присвоєно науковий ступінь доктора медичних наук.

Навчальні посібники:

«Медсестринство в неврології// Пашковський В.М., Кричун І.Я., Кривецька І.І.. - Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації. – Чернівці. – 2003. – 234 с.»

«Нервові хвороби. Ілюстрований курс лекцій. / Пішак В.П. Пашковський В.М. Рекомендовано Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти МОЗ України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації. - Чернівці. - 2003.

Є автором 182-х публікацій у науково-медичних виданнях.

Володіє практичними методиками: ЕЕГ, ЕхоЕС, РЕГ, екстра-інтракраніальна доплерографія, поперекового проколу. Лікар-невролог вищої категорії.

Пріоритетні напрямки практичної діляності: цереброваскулярна патологія, вегетативна дистонія.