Білоус Ірина Іванівна

У 1995 році закінчила СШ №18 м. Чернівці з золотою медаллю та за результатами співбесіди зарахована на медичний факультет Буковинського державного медичного інституту.

У 2001 році з відзнакою закінчила Буковинську державну медичну академію.

У 2001-2002 році пройшла навчання в інтернатурі за фахом «неврологія».

В 2002 році захистила магістерську науково-кваліфікаційну роботу.

З 2002 року працювала на посаді асистента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка.

У 2004 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Клініко-патогенетичне обґрунтування застосування мілдронату та тіотриазоліну в комплексному лікуванні хворих на діабетичну полінейропатію» зі спеціальності «нервові хвороби» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.26.613.01 при Київській медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика.

З 1 вересня 2010 року працюю на посаді доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка.

В січні 2012 року отримала вчене звання доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М. Савенка.

Веду основний навчальний курс з нервових хвороб для студентів 4 курсу, в тому числі на англійській мові, читаю лекції для студентів  4 курсу медичного факультету №3.  

Відповідальна за планування, організацію, методичне та матеріально-технічне забезпечення навчального процесу з нервових хвороб зі студентами  4 курсу медичного факультету №3.  

Відповідальна на кафедрі за впровадження дистанційного навчання з неврології в системі MOODLE.

Є автором і співавтором 98 публікацій, з них 86 наукового та 8 навчально-методичного характеру, у тому числі 38 у фахових виданнях.

Лікар-невролог вищої кваліфікаційної категорії. Володію методикою проведення стимуляційної електронейроміографії.

Основні напрямки наукової та лікувальної діяльності – захворювання периферичної нервової системи, неврологічні ускладнення цукрового діабету, гірудотерапія.