Зорій Ірина Анатоліївна


    На кафедрі працює з 2008 року. У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Клінічно-діагностичні особливості діабетичної полінейропатії у хворих на цукровий діабет 2-го типу залежно від поліморфізму гена ендотеліальної NO-синтази» (за спеціальністю 14.01.15 - нервові хвороби). Є автором та співавтором 29 наукових праць, з яких 1 монографія,9 статей та 2 патенти України на корисну модель.

Пріоритетні напрямки наукової діяльності: діагностика та лікування нервово-м’язових захворювань, проведення нейрофізіологічних методів обстеження:електронейроміографія та транскраніальна магнітна стимуляція.