Погляд у історію кафедри

Кафедра нервових хвороб була заснована у 1945 році і функціонувала окремо до 1978 р., після чого відбулось її об’єднання з кафедрою психіатрії. У 1994 р., з нагоди 50‑річчя Чернівецького медичного інституту, кафедрі було присвоєно іменну назву на честь її засновника, фундатора наукової школи неврологів, - доктора медичних наук, професора Сергія Миколайовича Савенка. Дещо пізніше, з 2001 р. після відкриття медико-психологічного факультету, кафедра носить назву – кафедра нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка.

Засновник кафедри, професор Сергій Миколайович Савенко, - відомий в Україні і за її межами вчений, педагог, тонкий клініцист і нейрогістопатоморфолог, учень талановитих вчених – клініциста-невропатолога, академіка АМН СРСР Бориса Микитовича Маньковського і нейрогістоморфолога, члена – кореспондента АМН СРСР Леоніда Йосиповича Смірнова. Завдяки його клопіткій роботі у червні 1945 року була відкрита кафедра і клініка нервових хвороб на базі Чернівецької обласної (тоді – республіканської) психіатричної лікарні, у складі якої, крім навчальних аудиторій, створені біохімічна, електрофізіологічна, нейропатогістологічна лабораторії. Першими викладачами кафедри були доцент Д.І.Еренкранц (з м. Одеси), асистенти: Ю.Г.Рузінова (з м. Києва), Д.М.Епельман, Л.М.Фельдман (з м. Одеси). З 1951 р. по 1955 р. доцентом кафедри працював М.Б.Маньковський (тоді – директор Чернівецького медичного інституту).

Наукова робота співробітників кафедри під керівництвом професора С.М.Савенка була різноманітною за напрямком і відзначалася глибиною наукового пошуку. Вивчалися:

  • клініка і нейропатогістологія пухлин ЦНС (С.М.Савенко, Д.М.Епельман, Д.І.Еренкранц, Ю.Г.Рузінова);
  • інфекційні ураження нервової системи (С.М.Савенко, М.Г.Тарарієв, Р.С.Зільберштейн);
  • демієлінізуючі захворювання (С.М.Савенко, А.С.Алєєв, Ю.Г.Рузінова, Г.Ф.Колесников, М.Г.Тарарієв);
  • судинна патологія головного мозку, зокрема, патогенез геморагічних та ішемічних інсультів, минущих розладів мозкового кровообігу (С.М.Савенко, І.К.Владковський, В.І.Курик, Ю.Г.Прасол, В.М.Паляниця, І.Я.Кричун та інш.)

 

Коллектив кафедри нервових хвороб у 1976 р.

Стоять (зліва-направо): асист. І.Я.Кричун, клін.орд. О.Д.Хоменко, асист. Д.В.Куліков, доц. Ю.Г.Прасол, доц. П.В.Волошин

Сидять: лаб. К.М.Вітвіцька, асист. В.М.Паляниця, проф. С.М.Савенко, ст.лаб. Ф.Е.Майданик

 

Серед найвідоміших наукових досягнень професора С.М.Савенка є те, що він вперше описав клініку кліщового енцефаліту і невропатологію геморагічної гарячки, які спостерігалися у гірських районах Чернівецької області; дослідив маловідомі форми неспецифічного ураження спинного мозку при туберкульозі – некротичний мієліт та гострий туберкульозний менінгомієліт; довів патогенетичну єдність дифузного періаксіального енцефаліту Шільдера, концентричного склерозу Балло та розсіяного склерозу.

Проф. С.М.Савенко впродовж 28 років (квітень 1945 р. – вересень 1973 р.) очолював кафедру, а з 1973 року і до останніх років свого життя (15 серпня 1976 року) був науковим консультантом кафедри. Всього під його керівництвом виконано 4 докторські і 26 кандидатських дисертацій. Його учні працювали і працюють на створеній ним кафедрі.

З вересня 1973 року кафедру нервових хвороб очолив доктор медичних наук, професор Петро Власович Волошин, відомий сьогодні в Україні та за її межами вчений, талановитий клініцист, педагог, вихователь великого загону науковців-невропатологів, організатор неврологічної і психіатричної служби в Україні, а тепер - керівник Інституту неврології, психіатрії та наркології АМН України (м. Харків). Професор П.В.Волошин продовжував наукові традиції кафедри. Удосконалюючи електрофізіологічні, біохімічні та інші параклінічні методи дослідження, він обґрунтовував їх діагностичну і наукову цінність при вивченні неврологічних захворювань. Більшість його праць були присвячені вивченню патогенезу судинної патології головного мозку. Під його керівництвом продовжуються наукові дослідження обміну речовин у хворих з порушенням мозкового кровообігу. Вивчався вуглеводний обмін (В.Г.Деркач, 1983 р.). Значну увагу приділяв профессор П.В.Волошин питанню лікування та реабілітації неврологічних хворих. У полі зору було удосконалення організації неврологічної служби в області, розширення лікувальних можливостей санаторію-профілакторію с. Брусниця для відновного лікування хворих із захворюваннями центральної і периферичної нервової системи.

З 1977 р. по 1978 р. обов’язки завідувача кафедри нервових хвороб виконував доцент Ю.Г.Прасол. У 1978 році після об’єднання кафедри нервових хвороб з кафедрою психіатрії, об’єднану кафедру очолив завідувач кафедри психіатрії доктор медичних наук, професор Юрій Андрійович Антропов, якою керував до 1979 року. З 1979 по 1981 рік обов’язки завідувача кафедри нервових хвороб та психіатрії виконували доценти В.М.Підкамінний та Ю.Г.Прасол.

З 1981 по 1992 рік кафедру нервових хвороб та психіатрії очолював відомий невропатолог, талановитий педагог, - доктор медичних наук, професор Василь Кирилович Чернецький, який до цього часу працював на посаді старшого наукового співробітника відділу неврології Харківського НДІ. Саме в Буковинському державному медичному інституті в повній мірі розкрився його науковий, педагогічний, організаторський талант і високий професіоналізм клініциста в галузі топічної та клінічної діагностики нервових захворювань. Так, починаючи з 1981р., під керівництвом проф. В.К.Чернецького поглиблено вивчались різні аспекти судинної патології мозку при церебральному атеросклерозі та гіпертонічній хворобі. З цією метою, замість поодиноких досліджень, дана тематика стала загальним науковим напрямком (комплексними темами) діяльності колективу кафедри (Д.В.Куліков, Ю.Г.Прасол, І.Я.Кричун, В.М.Паляниця). За ініціативи проф. В.К.Чернецького було оновленно базу дослідження (лабораторії біохімії, електрофізіології, рефлексотерапії та ін.), налагоджено плідну співпрацю з іншими науково-дослідними інститутами та навчальними закладами

Творчі досягнення проф. В.К.Чернецького відображені у понад 300 опублікованих наукових праць, з яких: 15 - монографії, 15 – навчальні посібники, 29 – метод.рекомендації та інформаційні листи. Велика увага приділялась впровадженню наукових розробок  у практику: 10 – методів діагностики та 36 методів лікування, які розроблені ним із співробітниками кафедри. За весь період робити, проф. В.К.Чернецький підготував 14 клінординаторів та 2 аспіранти, а також більше 210 лікарів-інтернів та неврологів на передатестаційних циклах, разом з якими проводив клінічні розбори хворих (всього ним було проконсультовано понад 35000 хворих). Тепер, працюючи на посаді професора кафедри, В.К.Чернецький продовжує реалізовувати свої наукові досягнення як вчений та лікар-клініцист.

У серпні 1992 року на посаду завідувача кафедри нервових хвороб та психіатрії обрано доцента І.П. Дищука, який працював асистентом кафедри психіатрії, доцентом кафедри нервових хвороб та психіатрії. Співробітники кафедри продовжували вивчати стан компенсаторно-пристосувальних можливостей при порушеннях мозкового кровообігу, зокрема, викладачі-психіатри розробили клінічні, електрофізіологічні, біохімічні та психологічні критерії діагностики хронічної недостатності мозкового кровообігу в хворих на алкоголізм з відповідною корекцією лікування. І.П.Дищук автор понад 100 наукових та науково-методичних праць.

З 1998 р. і по теперішній час кафедру нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка очолює доктор медичних наук, профессор Валерій Мелетійович Пашковський, випускник Чернівецького медичного інституту. Після закінчення аспірантури на кафедрі анатомії людини працював асистентом цієї кафедри. З 1991 р. по 1994 р. займав посаду асистента кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб, а з 1994 р. по 1998 р. - асистента кафедри нервових хвороб та психіатрії нашого інституту. У 1997 році закінчив 3-річну докторантуру у Харківському інституті удосконалення лікарів, де захистив докторську дисертацію на тему: „Мозкові інсульти (профілактика, диференційна діагностика, лікування та реабілітація)”. Вчене звання доцент отримав у 2000 р., професор – у 2001 р.

Професор В.М.Пашковський - автор багатьох наукових праць, в тому числі монографії “Інсульти мозку: особливості епідеміології та відновлення пошкоджених неврологічних функцій, діагностика і лікування” (детальніше – див. рубрику «Коллектив кафедри»).

Завдяки організаторським здібностям та невтомній енергії професора В.М.Пашковського проведена велика робота по реконструкції і ремонту приміщень кафедри, яку було обладнано сучасними апаратами для наукових досліджень та проведення педагогічного процесу, а також створено комп’ютерний клас. Відповідно до вимог Болонського процесу підготовлені та готуються до виходу навчально-методичні матеріали в друкованому та електронному варіантах (в т.ч. і англійською мовою), запроваджені елементи дистанційного навчання.

Колектив кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології творчо працює над вивченням етіології, патогенезу, клініки, перебігу, діагностики, лікування і реабілітації хворих, удосконаленням навчально-виховного процесу, практичної допомоги лікувально-профілактичним закладам охорони здоров’я Буковини, примножуючи славні традиції своїх вчителів та Буковинського державного медичного університету.

Фото з архіву кафедри:

 доц. М.Г.Тарарієв

 

 

доц. М.Г.Тарарієв проводить заняття зі студентами ІV курсу

 


 Й. Таубер, Ю.Г.Прасол, С.М.Савенко, М.Г.Тарарієв

 

 

Г.Ф.Колесников

 

 

Будова ЦНС. 3D модель минулого