Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний вимір медичної науки та практики» м. Дніпро | 10-11 травня 2019 р.

опубліковано 22 квіт. 2019 р., 02:33 Білоус Ірина Іванівна ‎(БДМУ, Чернівці)‎

Оргкомітет конференції до 7 травня 2019 р. (включно) приймає тези доповідей обсягом до 6 сторінок (українською, російською або англійською мовою) по електронній пошті (шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5, усі поля – 2 см, використана література оформлюється вкінці тексту під заголовком «Використана література», по тексту посилання оформлюються у квадратних дужках за зразком [2, c. 231]).

 

Разом із тезами доповіді подається копія квитанції про оплату публікації тез доповіді (відсканована та прикріплена до листа).

 

Тези доповіді та квитанцію про оплату публікації необхідно надіслати на електронну адресу: medconf@salutem.dp.ua, тел. +38 066 789 82 26.

 

Файли з тезами доповіді та квитанцією повинні мати наступні назви за прикладом: Коваленко_тези, Коваленко_квитанція.

 

Форма участі у конференції – заочна.

 

Для участі у конференції обов’язково необхідно заповнити заявку на участь на офіційному сайті Організації наукових медичних досліджень «Salutem» у розділі «Наукові конференції з медицини»

Comments