Конкурс НАМН України для студентів за 2016-2017 рік

опубліковано 2 трав. 2017 р., 23:04 Білоус Ірина Іванівна ‎(БДМУ, Чернівці)‎
Президією Національної академії медичних наук України та Асоціацією працівників медичних вузів України оголошено конкурс на здобуття премій для студентів за 2016-2017 навчальний рік.

На конкурс направляються науково-дослідні роботи, а також серії опублікованих робіт з єдиної тематики, відкриття та винаходи, виконані студентами особисто, або в співавторстві. Колектив авторів, що подали роботи на присудження премії, не повинен включати більше трьох осіб.

У конкурсі можуть брати участь студенти, які є членами наукового товариства, поєднують добре навчання з активним виконанням науково-дослідної роботи на клінічних та теоретичних кафедрах університету, мають друковані роботи за результатами виконаних ними досліджень та/чи виступи на наукових конференціях.

Право висувати кандидатів на здобуття премій надається вченим радам вищих навчальних закладів.

 

Для участі у конкурсі необхідно підготувати нижчезазначені матеріали у двох примірниках:

а) обгрунтоване подання, що включає наукову характеристику роботи та коротку анотацію (оформляється після розгляду роботи вченою радою);

б) опубліковану наукову роботу (серію робіт), матеріали наукового дослідження, відкриття, винаходи (робота з додатками оформляється згідно вимог Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт);

в) довідку про конкретний творчий внесок у працю кожного з авторів висунутої роботи;

г) довідку про те, що роботи, які подаються на конкурс, не були раніше удостоєні премії інших наукових установ, організацій і відомств;

ґ) відомості про автора: прізвище, ім’я, по-батькові, рік та місяць народження, місце навчання (домашня адреса, номер телефону).

Матеріали необхідно підготувати до 15 травня 2017 року.

 

З питань оформлення документів та їх подання для розгляду Вченою радою БДМУ прохання звертатися до голови Ради молодих учених, доцента О.А.Тюлєнєвої (тел.моб. +380502400144).

Comments