Навчально-методична робота

Матеріали для студентів.

Значні зусилля колективу кафедри зосередженні на підготовці навчальних та навчально-методичних матеріалів, які представлені в друкованому та електронному варіантах (в т.ч. і англійською мовою). Серед них лише за останні роки на кафедрі видано такі:

      

 
1. Pashkovs’kyi V.M., Bilous I.I. “A practical Guide to a Neurological Examination” – Chernovtsi, 2011 – 192., il.

2. Чернецький В.К. Невідкладна допомога при гострих неврологічних захворюваннях: Навчальний посібник для лікарів-інтернів і неврологів-слухачів. – Чернівці: Прут, 2011. – 336 с.

3. Пашковський В.М., Жуковський О.О. Додаткові методи дослідження у неврологічній практиці.- Чернівці, 2010. – 135 с.

4. Чернецький В.К. Методи дослідження в неврології: Навчальний посібник. Вид.3-тє, випр.., доповн. – Чернівці: Прут, 2010 – 123 с.

5. Чернецький В.К. Принципи побудови топічного і клінічного діагнозу. Задачі з нервових хвороб: Навчальний посібник. – Чернівці, 2009. – 112 с.

6. Пашковський В.М., Яремчук О.Б., Кривецька І.І. Нейропсихологія. Навчальний посібник. – Чернівці: Видавництво БДМУ, 2008. – 212 с.

7. Пашковський В.М., Кривецька І.І., Кривецький В.В. Лікувально-діагностичні пункції та блокади в неврології – Чернівці: БДМУ, 2006. – 37 іл., бібл..18, -144 с.

8. Неврологія в тестах. Посібник для студентів медичних вузів і лікарів-інтернів. – Чернівці, 2006. – 180 с.

9. Медсестринство в неврології: Підручник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІ-ІV рівнів акредитації (спеціальність «Сестринська справа»)/В.М.Пашковський, І.І.Кричун, І.І.Кривецька, І.Я.Кричун. – Чернівці: Золоті литаври, 2003. – 255 с.: іл.

10. Електронний варіант вищевказаного підручника.

11. На диску міститься 17 ілюстрованих лекцій з загальної та клінічної неврології, відеосюжети, дані параклінічних методів дослідження, текстова програма, план практичних занять, список екзаменаційних питань, методичні вказівки для самостійної роботи студентів, перелік медичних ресурсів Інтернету, фармакологічний довідник.
 


            Відповідно до тимчасового положення про електронний навчальний курс на сервері дистанційного навчання Буковинського державного медичного університету (середовище MOODLE), зусиллями викладачів кафедри створено електронні навчальні курси з фаху «неврологія» для студентів, лікарів-інтернів та лікарів-слухачів курсів ТУ та ПАЦ. Також викладачі кафедри проводять значну виховну роботу серед студентів університету, є кураторами академічних груп, наставниками окремих студентів, беруть активну участь у громадському житті університету.
            Співробітники кафедри постійно вдосконалюють навчальний процес, намагаючись полегшити засвоєння основ топічної та клінічної діагностики, а також викласти сучасні принципи лікування і профілактики захворювань нервової системи.

 Відповідальна за навчально-методичну роботу співробітників кафедри: 

к.мед.н., доц. Кривецька Інна Іванівна

 
https://drive.google.com/file/d/1X23-EF6fyll4KZTVQwJD-TCkIrE1Ykiy/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1X23-EF6fyll4KZTVQwJD-TCkIrE1Ykiy/view?usp=sharing
  • силабус https://drive.google.com/file/d/1X23-EF6fyll4KZTVQwJD-TCkIrE1Ykiy/view/
  •         
              Матеріали для іноземних студентів.

    Графік відробіток.