Наукова діяльність кафедри

Нукова робота кафедри:

За 65 років на кафедрі підготовлено: докторів медичних наук – 6; кандидатів медичних наук – 46; аспірантів та клінічних ординаторів – 61; лікарів-інтернів – 306; опубліковано: монографій – 11; підручників – 2; навчальних посібників – 24; впроваджено в практику понад 65 методів діагностики та лікування.

 

Пріоритетні напрямки наукової діяльності співробітників кафедри:

Проф. Пашковський В.М.: цереброваскулярна патологія, демієлінізуючі захворювання
нервової системи, ураження нервової системи при цукровому діабеті.

Доц. Кричун І.І.: цереброваскулярна патологія, вегетативна дисфункція.

Доц. Кривецька І.І.: демієлінізуючі захворювання нервової системи та захворювання
периферичної нервової системи.

Доц. Васильєва Н.В.: цереброваскулярна патологія, епілепсія, дослідження ефективності
антиоксидантів різних фармакологічних груп.

Доц. Яремчук О.Б.: паркінсонізм та інші захворювання екстрапірамідної системи, когнітивні порушення при різних типах ураження нервової системи.

Доц. Білоус І.І.: захворювання периферичної нервової системи, неврологічні ускладнення
цукрового діабету, гірудотерапія.

Доц. Жуковський О.О.: черепно-мозкова травма, демієлінізуючі захворювання нервової
системи.

Доц. Філіпець О.О.: первинна і вторинна профілактика мозкового інсульту, діагностика і лікування наслідків гострих порушень мозкового кровообігу.


 

Нижче представлено лише декілька наукових видань, які були випущені співробітниками кафедри:

1. Пашковський В.М. Інсульти мозку: особливості епідеміології та відновлення пошкоджених неврологічних функцій, діагностика і лікування. – Харків, 1997. – 142 с.

2. Чернецький В.К. Проблеми та перспективи діагностики і лікування мозкових інсультів на сучасному етапі: Актова промова. – Чернівці: БДМА, 2003. – 35 с.

3. Гострі і хронічні цереброваскулярні захворювання (деякі сучасні аспекти діагностики, профілактики та лікування)/ Пашковський В.М., Чернецький В.К., Кричун І.І., Васильєва Н.В., Лазук-Бендас Т.І., Прасол Ю.Г., Кривецька І.І., Яремчук О.Б., Кричун І.Я., Паляниця С.С., Жуковський О.О., Паляниця В.М., Білоус І.І., Іванюк О.П./ За ред.. проф. В.М.Пашковського. – Чернівці, 2005. – 266 с.: 5 іл.

4. Невідкладна допомога при гострих неврологічних захворюваннях: Монографія/ В.К.Чернецький. – Чернівці, 2007. – 64 с.

5. Діабетична енцефалопатія: механізм розвитку, клінічні особливості, лікування та профілактика/ Пашковська Н.В., Пашковський В.М. – Чернівці: Медуніверситет, 2010. – 229 с.: бібл..689.

6. Додаткові методи дослідження у неврологічній практиці / Пашковський В.М., Жуковський О.О. - Чернівці: БДМУ, 2010. - 135 с.

7. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація периферійної нервової системи. – Чернівці: БДМУ, 2011. - 264 с.

8. Кривецький В.В., Кривецька І.І. Структурно-функціональна організація головного і спинного мозку: – Чернівці: БДМУ, 2011. – 224 с.

9. Pashkovskiy V.M., Bilous I.I. «A Practical Guide to Neurological Examination»,  рекомендованого Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації (Лист МОН України №1̸11-9772 від 22.10.10). Сhernivtsi, 2011 .-192 p.

10. Особливості сучасної діагностики та диференційованого лікування деяких неврологічних та психічних розладів / Пашковський В.М., Кричун І.І., Васильєва Н.В., Яремчук О.Б.Жуковський О.О., Кривецька І.І., Філіпець О.О., Кісілюк В.Л., Деркач В.Г., Рудницький Р.І., Русіна С.М., Карвацька Н.С., Юрценюк О.С., Курик В.І. – Чернівці: БДМУ, 2014. – 271 с.

11. Особливості перебігу та лікування діабетичної полінейропатії / В.М. Пашковський, І.І. Білоус, Л.Б. Павлович - Чернівці: Місто, 2015. - 145с.

12. Спадкові, набуті та раритетні синдроми у клінічній неврології / Пашковський В.М., Васильєва Н.В. - Чернівці: Медуніверситет, 2015. – 240 с

13. Неврологічні порушення при захворюваннях щитоподібної залози / І.І.Білоус, В.М.Пашковський, Л.Б.Павлович – Чернівці: Медуніверситет, 2016. – 130 с

14. Неврологія. Тестові завдання / Пашковський В.М., Кричун І.І., Кривецька І.І., Васильєва Н.В., Яремчук О.Б., Білоус І.І., Жуковський О.О., Філіпець О.О., Ніка О.М., Колесник Н.І. - Чернівці: Медуніверситет, 2017. – 186 с.

15. General and Clinical Neurology in Multiple Choice Questions / Pashkovskiy V.M., Krychun I.I., Vasylieva N.V., Kryvetska I.I., Bilous I.I., Zhukovskyi O.O., Yaremchuk O.B., Filipets O.O., Nicka O.M., Kolesnyk N.I., Chernivtsi, 2017 - 156 p.Відповідальний за наукову роботу співробітників кафедри:

д.мед.н., професор Кричун Ігор Іванович